About Us/Hakkinda


Timeline and Project Synopsis


Floating World Projects’ current project examines cross-cultural collaboration between Turkish and American artists working in a broad range of mediums. Over the past four years, we have forged relationships with visual artists and musicians in Istanbul with the goal of producing a project based on international artistic partnership. The aim of the project is to explore the many aspects of cross-cultural identity through visual and audio collaboration. The Project consists of four components: collaborative visual artwork, a video component, a series of audio recordings and a multi-media exhibition.

Visual Art

Three artists from the United States and four from Turkey are collaborating in a residency in the summer of 2010 at Mimar Sinan University in central Istanbul. The residency will be focused on collaborating with a select group of contemporary visual artists who specialize in enamel printmaking and etching techniques for glass. Our discussion is about the similarities and differences between our respective cities and cultures. We will begin by photographing the city of Istanbul and translating that imagery onto a series of glass panels with screen-printing, photo emulsion and etching techniques. The aim of this project is for artists to illustrate their perspectives of both Istanbul and New York and to question the socially constructed perspectives that currently exist. In the spring of 2011 we will reconvene in the United States to complete the work in a similar residency.

Video

The video component will consist of eight time-lapsed video recordings produced by four artists from Istanbul and four from New York. The recordings will each document a 24-hour period during summer, autumn, winter, and spring. Each video will document a intimate perspective of each city and will be a part of the final installation in 2011. For the final installation, these videos will be projected on the reverse side of eight, large-scale glass satellite dishes that will be fabricated for the show. The dishes function as a symbol of communication, miscommunication and the role of technology in how we process visual information. A DVD of the video recordings will be available with the finished book of the project.

Audio

In the summer 0f 2009, we traveled to Istanbul with a mobile recording studio and compiled a series of raw recordings in order to create an “auditory library” of Istanbul. Our recordings included sounds of the city, songs from a wide range of contemporary, folk and street musicians. Once the first session of recordings was complete they were brought into our studios in New York added to and edited by New York Sound Engineers and musicians. In the summer of 2011 a series of recordings from New York Musicians will travel to Istanbul for Turkish musicians to edit. The final product will be a published compilation and the concept is to have our visual work accompanied by an audio collaboration.
Proje Takvimi ve Özeti


Floating World Projects çeşitli branşlarda çalışan Türk ve Amerikalı sanatçıların kültürler arası ortak çalışmalarını irdelemektedir. Dört yıldır İstanbul'da görsel sanatçılar ve müzisyenlerle proje bazlı uluslararası sanatsal ortaklık amacıyla ilerleyen ilişkilerimiz oldu. Projenin amacı çok kültürlü kimliği görsel ve işitsel ortak çalışmalar vasıtasıyla pekçok açıdan keşfetmektir. Bu proje ortak çalışmalar sonucu meydana gelen dört bileşenden oluşmaktadır. Görsel sanatlar, video, bir dizi ses kaydı ve bir multi-media sergi.

Görsel Sanatlar

ABD'den üç ve Türkiye'den dört sanatçı 2010 yazında İstanbul'un merkezinde bulunan Mimar Sinan Üniversitesi'nde ortak atölye çalışması sürdürmektedir. Bu çalışma cam üzeri baskı ve cam kazıma ( aşındırma) teknikleri konusunda uzmanlaşmış bir grup sanatçının ortak çalışması üzerine odaklanmıştır. Üzerinde durduğumuz konu bağlı olduğumuz şehirler ve kültürler arasındaki benzerlikler ve farklılıklardır. Çalışmaya İstanbul şehrini fotoğraflayarak başlayacağız ve bu görselleri serigrafi baskı, foto-emülsiyon ve kazıma (aşındırma) teknikleri ile bir dizi cam yüzeyine aktaracağız. Bu projenin amacı inşa edilmiş toplumsal bakış açılarını sorgulamak üzere sanatçıların İstanbul ve New York'a ilişkin kendi bakış açılarını ifade etmeleridir. 2011 baharında çalışmalarımızı tamamlamak üzere benzer bir çalışma ile ABD'de tekrar biraraya geleceğiz.

Video

Video içeriği İstanbul'dan ve New York'dan dörder sanatçının gerçekleştireceği sekiz adet hızlandırılmış video kaydından oluşacak. Kayıtların herbiri yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar boyunca 24 saatlik periyodu belgeleyecek. Her bir video her iki şehri yakın bir perspektiften belgeleyecek ve 2011'deki son enstelasyonun bir parçası olacak. Enstelasyonda bu videolar sergi için üretilecek olan büyük ölçekli cam çanak antenlerin tersine yansıtılacak. Çanak antenler iletişim, iletişim bozukluğu ve görsel bilgiyi nasıl işlediğimize dair teknolojinin rolünü sembolize edecek. Video kayıtlarına ait DVD, projenin bitmiş kitabı ile birlikte sunulacak.

Ses Kaydı

2009 yazında İstanbul'a bir mobil kayıt stüdyosu ile birlikte geldik ve İstanbul için "işitsel kütüphane" yaratmak üzere bir dizi ham kayıt derledik. Kayıtlarımız Şehrin seslerinden, geniş çeşitlilikte çağdaş, halk ve sokak müzisyenlerinin şarkılarından oluşuyordu. Kayıtlarımız tamamlandığında New York'a götürüldüler ve burada New York'lu ses mühendisleri ve müzisyenleri tarafından üzerlerinde çalışıldı. 2011 yazında New York'lu müzisyenler tarafından yapılan bir dizi kayıt İstanbul'a Türk müzisyenlerin üzerlerinde çalışabilmesi için gönderilecek. Son olarak basılı bir derleme ortaya çıkacak ve konsept olarak görsel çalışmalarımıza bu ses kayıtları eşlik edecek.